Deventer Noord

Deventer Noord

Buurtzorg team Deventer Noord
Bestaat uit elf vaste medewerkers, verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen. Wij zijn kleinschalig, hierdoor ziet u vaker dezelfde medewerkers. Dit kan in veel gevallen een bewuste keuze zijn voor mensen. Als team werken wij multidisciplinair samen met huisartsen, het sociale wijkteam, ergo- en fysiotherapeuten en een breed scala aan andere zorgverleners in Deventer. Dit alles om de zorg voor u, of uw naaste zo optimaal mogelijk te maken.

Een frisse kijk op thuiszorg
Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Preventie speelt hierin een grote rol, en is dan ook erg belangrijk voor ons als organisatie. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

De Buurtzorgformule
Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief.

In Deventer zijn drie Buurtzorgteams actief:


Team Deventer Noord
Wijken Zandweerd, Zwolsewijk, Platvoet, Borgele, Keizerslanden (gedeeltelijk), Voorstad (gedeeltelijk) begrensd door spoorlijn Deventer-Apeldoorn, spoorlijn Deventer Zwolle tot Ceintuurbaan, Laan van Borgele.
 


Team Deventer Centrum   
Wijken Voorstad (gedeeltelijk), Rode Dorp, Knutteldorp, begrensd door Hanzeweg, IJssel, spoorlijn Deventer-Apeldoorn, Boxbergerweg, Laan van Borgele, Keizer Karellaan, Wezenland, Raalterweg, Henri Dunantlaan.
  

 
Team Deventer Oost
Wijken Colmschate, Vijfhoek, Rivierenwijk, Lettele, Bathmen, Schalkhaar 

  •  E-mail: deventeroost@buurtzorgnederland.com
  •  Tel : 06- 237 633 12
  •  Bezoekadres : Stationsweg 5a, 7429 AC Colmschate


  • Wilt u meer weten over Buurtzorg Deventer Noord, neem dan contact met ons op.
    Ceintuurbaan 210D 06-22732926
    7412DA Deventer deventernoord@buurtzorgnederland.com